Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk. További információ
Termékek Menü

Részletes Vásárlói Tájékoztató

1. Az elállást nem kell indokolni 12. Ha Ön drágább kiszállítás választott 23. Bizonyítás termékszavatosság esetén
2. Ki minősül fogyasztónak? 13. A visszaküldés költsége 24. Hibás teljesítés esetén Ön nem kérheti egyből vissza a pénzét
3. Ha felbontottuk a csomagolást 14. Felelősség az értékcsökkenésért 25. Milyen feltételekkel kérhetjük egyből a vételár visszafizetését?
4. A termék kipróbálása és használata 15. Az elállási jog kizártsága 26. A „levásárlás”
5. Az elállási jog kezdő időpontja 16. Jótállás (garancia) – kellékszavatosság – termékszavatosság 27. A termék értéke a jótállás szempontjából számít, a szavatosság szempontjából nem
6. Az elállási jog kezdő időpontja több termék vásárlása esetén 17. Mi minősül hibás teljesítésnak? 28. Leértékelt/akciós termék esetén is van szavatosság
7. Hogyan tegyük meg az elállási nyilatkozatot 18. Ön dönt, hogy szavatossági, vagy jótállási jogával él 29. Igényérvényesítési határidők
8. A visszatartás joga 19. Kijavítás, kicserélés, árleszállítás, a vételár visszafizetése 30. A hiba közlésére nyitvaálló határidő
9. Az elállási nyilatkozat visszaigazolása 20. Jótállás és szavatosság időtartama 31. Bizonyítási teher kellékszavatosság esetén
10. Az eladó visszatérítési kötelezettsége 21. Bizonyítás jótállás és szavatosság esetén 32. Bizonyítási teher jótállás esetén
11. Az eladó visszatérítési kötelezettségének módja 22. Továtexbbi bizonyítás jótállás és szavatosság esetén   

1. Az elállást nem kell indokolni

Internetes vásárlás esetén a fogyasztót megilleti a 14 naptári napos elállási jog. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a szerződéskötést követően a szerződéstől bármely okból – tehát akkor is, ha a termék egyébként megfelelően működik, nincsen semmi baja, de például mégsem tetszik – a fogyasztó vissza akar lépni, úgy ezt indokolás nélkül megteheti, és a megrenedelt termék árát visszakérheti.


 

2. Ki minősül fogyasztónak?

A Polgári Törvénykönyv és a 45/2014. (II. 26. ) kormányrendelet alapján csak a magánszemélyek (természetes személyek) minősülnek fogyasztónak. Csak a fogyasztókat illetik meg internetes vásárlás esetén a fogyasztói jogok (így az indokolás nélküli elállás joga is).


 

3. Ha felbontottuk a csomagolást

A fogyasztó főszabályként jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől akkor is, ha az átvett termék csomagolását kibontotta. . Nem gyakorolhatja azonban a fogyasztó a csomagolás felbontása esetén az elállás jogát a 45/2014. sz. kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben, így pl. lezárt csomagolású higiéniai termékek, illetve lezárt csomagolású CD, DVD, vagy szofver esetében.


 

4. A termék kipróbálása és használata

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a fogyasztó a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. " A termék kicsomagolása után tehát jogunk van kipróbálni azt, és megállapítani, hogy a termék tetszik-e, és a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha a használat során kárt teszünk a termékben, azért felelősséggel tartozunk. A Fogyasztóvédelmi Hatóság e kérdésben egyértelműen fogalmaz: "Fontos tudni . . . hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé. "


 

5. Az elállási jog kezdő időpontja

A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. gyakorolta.


 

6. Az elállási jog kezdő időpontja több termék vásárlása esetén

A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.


 

7. Hogyan tegyük meg az elállási nyilatkozatot

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26. ) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az innen is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1117 Budapest, Sopron út 22.


 

8. A visszatartás joga

Az Eladó a fogyasztó elállása esetén mindaddig visszatarthatja a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.


 

9. Az elállási nyilatkozat visszaigazolása

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles tartós adathordozón visszaigazolni.


 

10. Az eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26. ) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.


 

11. Az eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26. ) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.


 

12. Ha Ön drágább kiszállítás választott

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.


 

13. A visszaküldés költsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26. ) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.


 

14. Felelősség az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


 

15. Az elállási jog kizártsága

A fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállás a 45/2014 (II. 26. ) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak: „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”.


 

16. Jótállás (garancia) – kellékszavatosság – termékszavatosság

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.


 

17. Mi minősül hibás teljesítésnek?

A teljesítés kellékszavatosság és jótállás szempontjából akkor minősül hibásnak, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Termékszavatosság szempontjából akkor hibás a termék, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


 

18. Ön dönt, hogy szavatossági, vagy jótállási jogával él

Ha a termék hibás, akkor Ön eldöntheti, hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben, kellékszavatosság alapján az eladóval szemben, vagy – ha az adott termékre vállaltak jótállást – jótállás alapján azzal szemben, aki a jótállást vállalta.


 

19. Kijavítás, kicserélés, árleszállítás, a vételár visszafizetése

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


 

20. Jótállás és szavatosság időtartama

A kellékszavatosság a termék átadásától számított 2 éven belül illeti meg Önt, míg a jótállás általában 1 évig áll fenn. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


 

21. Bizonyítás jótállás és szavatosság esetén

A termék hibáját Önnek kell bizonyítania akár termékszavatosságra, akár jótállásra, akár kellékszavatosságra alapozza az igényét.


 

22. További bizonyítás jótállás és szavatosság esetén

A jótállási idő egész időtartama alatt a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy a termék az eladáskor nem volt hibás. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 

23. Bizonyítás termékszavatosság esetén

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


 

24. Hibás teljesítés esetén Ön nem kérheti egyből vissza a pénzét

Az eladó hibás teljesítése esetén Ön első körben kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti Ön az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


 

25. Milyen feltételekkel kérhetjük egyből a vételár visszafizetését?

Ha az eladó a kijavítást vagy kicserélést nem vállalja, vagy csak hosszú időre vállalja, a vevő nem köteles megvárni ezt, hanem elállhat a szerződéstől, és visszakérheti a pénzét.


 

26. A „levásárlás”

A jog nem ismeri a „levásárlás” fogalmát hibás teljesítés esetén!. Ha az eladó nem vállalja a javítást vagy a cserét, Ön ragaszkodjhat az árleszállításhoz, vagy visszakérheti a pénzét! Ha Önnek ez a lehetőség megfelel, természetesen megegyezhet az eladóval a „levásárlásban”.


 

27. A termék értéke a jótállás szempontjából számít, a szavatosság szempontjából nem

Teljesen mindegy, hogy mekkora összegért vásárolta a terméket, a vásárlástól számított két éven belül Ön a termék hibája esetén kérhet kijavítást, kicserélést, árleszállítást, vagy a vételár visszafizetését szavatossági igénye alapján, ez nincsen értékhatárhoz kötve, csak a jótállás.


 

28. Leértékelt/akciós termék esetén is van szavatosság

Ön akkor is élhet szavatossági jogaival, ha a termék leértékelt volt. Ha a termék kifejezetten azért volt leértékelve, mert hibás volt, Ön erre a hibára hivatkozva persze nem élhet szavatossági jogaival, de a termék más hibája esetén Önt megilletik a szavatossági jogok!


 

29. Igényérvényesítési határidők

A jótállás az eladó által vállalt kiegészítő garancia, ami általában egy évre szól. Ez a többletvédelem semmiképp sem léphet a kétéves szavatosság helyébe, és nem csökkentheti le annak időtartamát - a kétéves szavatosságra Ön mindenképpen jogosult. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22. ) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!


 

30. A hiba közlésére nyitvaálló határidő

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


 

31. Bizonyítási teher kellékszavatosság esetén

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az első hat hónapban a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy az eladott termék hibátlan volt. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt már a vásárláskor is (rejtett hiba).


 

32. Bizonyítási teher jótállás esetén

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági- és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.